Website

De betekenis van een moeilijk woord, de vertaling van een Franse zin, wie was Chopin? In een bibliotheek kan je dit op één plank vinden in woordenboeken, encyclopedieën en atlassen. De makers van Research It namen die plank als voorbeeld en maakten een site met een zoekmachine voor deze referentieboeken. De machine vindt onder meer woorden, adressen, biografische gegevens en chatgroepen.

(www.itools.com/research-it)