Wat is er nodig voor een Europese macht?

De huidige Europese defensie-organisatie is volgens de West-Europese Unie (WEU) niet bij machte bij een Europese crisis, zoals onlangs in Kosovo, in te grijpen.

De WEU, ooit opgericht om die Europese defensie vorm te geven maar binnenkort onderdeel van de Europese Unie, publiceerde eergisteren een rapport met een overzicht van tekortkomingen en van aanbevelingen hoe die kunnen worden aangepakt.

De Europese defensie-industrie moet worden gereorganiseerd

De eisen die landen aan hun militair materieel stellen, dienen beter op elkaar te worden afgestemd

Het verzamelen van inlichtingen moet worden verbeterd omdat de generale staf van de WEU nu geen grondige analyses van crisissituaties kan maken

De WEU moet betere mogelijkheden krijgen voor planning, politieke controle en de strategische leiding van crisisoperaties

De samenwerking tussen nationale en multinationale strijdmachten moet worden verbeterd

De luchtstrijdkrachten moeten meer middelen krijgen voor commando en controle en voor elektronische oorlogsvoering

De strijdkrachten moeten de beschikking krijgen over militaire transportvliegtuigen die snel troepen naar verder afgelegen gebieden kunnen brengen.