Voorwaardelijk akkoord Brits vlees

Frankrijk en Groot-Brittannië zijn het gisteravond eens geworden over extra voorwaarden voor Brits rundvlees dat voor export bestemd is. Maar dat betekent nog niet dat Frankrijk de grenzen al opent voor Brits rundvlees.

Volgens de woordvoerster van Europees commissaris Byrne (Consumentenzaken) zal de Franse regering het akkoord voorleggen aan het onafhankelijke Franse bureau voor voedselveiligheid. Dit bureau heeft de Franse regering eerder geadviseerd in strijd met een besluit van de Europese Unie een embargo tegen Brits rundvlees te handhaven.

In verband met de gekke koeienziekte (BSE) heeft de EU sinds 1996 de export van Brits rundvlees verboden. Het eten van met BSE besmet vlees kan bij mensen leiden tot de dodelijke hersenziekte van Creutzfeld-Jacob. De EU staat sinds 1 augustus onder zeer strenge voorwaarden weer uitvoer van Brits rundvlees toe. Maar wetenschappers van het Franse bureau voor voedselveiligheid vonden dat niet alle risico's voor de consumenten waren uitgesloten. Daarop besloot de Franse regering het embargo te handhaven.

Een Europees wetenschappelijk comité oordeelde vervolgens dat de Franse wetenschappers verkeerde conclusies hadden getrokken. Maar de Franse regering wilde toch het oordeel van de nationale wetenschappers niet negeren. De vraag is nu of het Franse bureau voor voedselveiligheid de nieuwe extra voorwaarden voldoende vindt.

Het akkoord houdt een verscherping in van de controle die de EU van Groot-Brittannië vereist voor export-rundvlees. De herkomst van het vlees moet zeer nauwkeurig worden geregistreerd zodat altijd kan worden nagegaan of het niet afkomstig is van met BSE besmette runderen. Bovendien wordt het Britse vlees getest en moet het van etiketten worden voorzien zodat Franse consumenten het kunnen herkennen.