Transportsector klaagt over dieselprijs

De Nederlandse wegvervoerders willen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) nagaat of het door de oliemaatschappijen gevoerde prijsbeleid ten aanzien van diesel niet in strijd is met de kartelwetgeving. KNV Goederenvervoer, de werkgeversorganisatie van logistieke dienstverleners en transportbedrijven, en Transfrigoroute Holland, de vereniging van grote koel- en vriesvervoerders, hebben dat in een spoedbrief aan het NMa gevraagd. Volgens de twee organisaties blijkt uit gegevens van Esso en Shell dat de olieconcerns die actief zijn op de Nederlandse markt steeds vrijwel gelijktijdig de dieselprijzen verhogen tot hetzelfde niveau.

De prijs van diesel is sinds 1 januari met ruim 23 procent gestegen tot 1,722 gulden. Dat betekent een extra kostenverhoging voor het beroepsvervoer over de weg van 475 miljoen gulden op jaarbasis, aldus de branche-organisaties. (Redactie Economie)