Nederlandse economische groei versnelt

De Nederlandse economie blijft de eerstvolgende jaren vooroplopen in Europa. De economische groei stijgt van 3 procent dit jaar tot 3,2 procent volgend jaar en 3,3 procent in 2001.

Dit blijkt uit de ramingen voor de Europese economie die de Europese Commissie vanmorgen heeft vrijgegeven. Volgens de Commissie trekt de groei in de Europese Unie sterk aan. Dit jaar zal de EU-economie in totaal met 2,1 procent groeien, maar volgend jaar loopt de groei op tot 3 procent. Dat niveau blijft behouden in 2001. De inflatie blijft daarbij laag. Ze loopt licht op, van 1,2 procent dit jaar tot 1,6 procent in 2001.

Voor de elf eurolanden gezamenlijk zal de economische groei oplopen van 2,1 procent dit jaar tot 2,9 procent in de komende twee jaar. De inflatie blijft beperkt tot 1,5 procent.

Duitsland en Italië, op dit moment de twee zwakste euro-economieën, zullen hun groei zien versnellen. Duitsland bereikt uiteindelijk een economische groei van 2,7 procent, Italië 2,5 procent.

Europees Commissaris van Monetaire zaken Solbes toonde zich vanmiddag in een toelichting optimistisch over de vooruitzichten van de EU-economie. Volgens hem biedt het herstel ,,de mogelijkheid om ambitieuzer te zijn en sneller de begrotingsdoeleinden te bereiken'' die voor de middellange termijn zijn gesteld. Solbes ziet ook meer ruimte voor fiscale prikkels om de werkgelegenheid te verbeteren, en maatregelen voor te bereiden voor de oplopende kosten van de vergrijzing in de EU.

De commissaris zei te verwachten dat de investeringen de eerstvolgende jaren met 6 tot 7 procent zullen toenemen. Door een verwachte groei van het aantal banen met 5,5 miljoen zal de werkloosheid dalen van 9,9 procent in 1998 tot 8 procent in 2001.

Voor Nederland zijn de prognoses van de Europese Commissie hoger dan die van het Centraal Planbureau en van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze organisatie van industrielanden voorzag vorige week in haar halfjaarlijkse Economic Outlook dat de economische groei juist terugloopt van 3 procent dit jaar tot 2,7 procent volgend jaar en 2,6 procent in 2001.

De Europese Commissie ziet als gevolg van de gunstige ontwikkeling van de Europese economie de begrotingssaldi van de EU-lidstaten verder verbeteren. Voor de elf eurolanden loopt het gemiddelde begrotingstekort terug van 1,6 procent tot 0,9 procent in 2001. Nederland bereikt in het scenario van de Europese Commissie net geen begrotingsevenwicht, met een tekort van 0,2 procent in 2001.

Solbes toonde zich vanmiddag tevreden met het beleid van de Europese Centrale Bank. De recente renteverhoging heeft ertoe geleid dat de rente op de kapitaalmarkt heeft kunnen dalen, en dat is volgens Solbes behulpzaam bij het bereiken van duurzame economische groei voor de lange termijn.