Kamer wil strengere regelgeving

De meerderheid van de Tweede Kamer wil het toegestane alcoholpromillage in het bloed voor alle automobilisten terugbrengen van 0,5 tot 0,2, maar minister Netelenbos is slechts bereid een grens van 0,2 promille in te voeren voor beginnende chauffeurs.

Netelenbos wil liever eerst vaststellen of de nieuwe maatregel voor beginnende chauffeurs leidt tot minder ongelukken alvorens zij zo'n promillage voor alle bestuurders afkondigt.

Tweede Kamer en minister waren het er gisteren wel over eens dat de verkeersveiligheid nog aanzienlijk verbeterd kan worden. Het ministerie heeft onlangs de jaarlijkse maatschappelijke kosten van verkeersongelukken begroot op 12 miljard gulden. Maar over de vraag hoe de verkeersveiligheid het beste kan worden verbeterd bestond gisteren minder overeenstemming.

Neem verkeersveiligheid op in het curriculum van basisscholen en het voortgezet onderwijs, opperden sommige Kamerleden. Daarin zag Netelenbos, zelf voormalig staatssecretaris van Onderwijs, geen heil. De leerlingen hebben het al druk genoeg, zei ze.

Onderzoek de stoffelijke overschotten van mensen die bij verkeersongelukken om het leven zijn gekomen op sporen van medicijnen en alcohol- en drugsgebruik, suggereerde de minister zelf. Hiervoor voelde de Kamer echter niets, want de integriteit van het menselijk lichaam dient te worden gerespecteerd.

Eensgezinder waren alle aanwezigen het over het belang om ook bestelauto's uit te rusten met duurdere maar betere achteruitkijkspiegels. Eerder had de minister al een subsidie aangekondigd voor vrachtwagens op zulke spiegels. Uit onderzoek is gebleken dat een substantieel deel van de ongelukken met vrachtwagens is te wijten aan onvoldoende zicht via de achteruitkijkspiegels.

Netelenbos bleek voorts bereid na te denken over een `aparte status' voor skaters/skeelers. Ze overweegt die te behandelen als fietsers. Ook worden ze wellicht verplicht een helm te dragen. Tegelijkertijd toonde de minister begrip voor enige weerstand tegen zo'n verplichting, omdat die niet geldt voor schaatsers en fietsers.