Fortis en fiscus leggen conflict bij

Bank-verzekeraar Fortis en de Belastingdienst hebben een akkoord bereikt over de wijze waarop Fortis aan haar informatieverplichting tegenover de fiscus zal voldoen. De Staat eiste in augustus in kort geding meer informatie over de overname door Fortis van de zakenbank MeesPierson in 1997. De Belastingdienst meende onvoldoende inzicht te hebben in de financieringskosten en veronderstelde dat Fortis als gevolg daarvan veel te weinig vennootschapsbelasting betaalde.

Op 7 september sprak de president van de Utrechtse rechtbank uit dat Fortis binnen vijf dagen haar due-diligence-rapport over de aankoop van MeesPierson moest overleggen aan de Belastingdienst. De eis van de fiscus om ook andere informatie te leveren, werd niet ingewilligd. Fortis tekende direct hoger beroep aan. Uiteindelijk is toch zonder tussenkomst van de rechter een oplossing gevonden. Welke informatie Fortis nu wel zal afstaan wilde een woordvoerder niet zeggen. (ANP)