Een week extra vakantie voor Britten

Miljoenen Britse werknemers krijgen een week extra betaald vakantie per jaar. Met die regeling komt Groot-Brittannië in lijn met Europese regelgeving die in de overige landen van de Europese Unie reeds van kracht is. Britten hebben nu recht op minimaal vier weken vakantie. In oktober 1998 kregen 2,5 miljoen Britten reeds het recht op drie weken vakantie. Tot dan toe was het Verenigd Koninkrijk het enige EU-land zonder wettelijke rechten op betaald verlof. (Reuters)