De Grave: militairen weg uit Kosovo

Midden volgend jaar zullen alle Nederlandse militairen, een kleine 2.000, uit de KFOR-macht van de NAVO in Kosovo vertrekken. Gelijktijdig zal de Nederlandse bijdrage aan de SFOR-vredesmacht in Bosnië, nu bijna 1.100 soldaten, worden vergroot tot circa 1.700 man, de sterkte van twee bataljons. De bestaande Nederlandse bijdragen in Kosovo en Bosnië worden per saldo met 1.400 soldaten verminderd.

Zo'n concentratie op één inzetgebied op de Balkan, waarover overeenstemming met de NAVO is bereikt, stellen de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) vrijdag voor aan het kabinet.

In hun voorstel aan het kabinet benadrukken De Grave en Van Aartsen dat de concentratie op één gebied tot meer doelmatigheid leidt en kostenbesparend is. Bovendien zou de concentratie het gemakkelijker maken te voldoen aan de regel dat militairen niet vaker dan eens per anderhalf jaar voor een halfjaar mogen worden uitgezonden.

De regering heeft in de NAVO lang onderhandeld over haar plan, waarvan de uitvoerbaarheid mede afhankelijk was van de vraag wat andere landen met hun eenheden in Bosnië en Kosovo zouden gaan doen. Een voorwaarde was vooral dat de Britten, onder wier commando Nederlandse SFOR-eenheden staan, in Bosnië een eenheid van voldoende grootte zouden handhaven. Daarover bestaat intussen zekerheid. Bijkomend voordeel is dat het vertrek van de Nederlanders uit Kosovo ruimte maakt voor een passende rol en locatie van Russische KFOR-eenheden daar.

Volgens D66-Kamerlid J. Hoekema, aanwezig op een Balkan-conferentie in Parijs, zijn de Russen inmiddels welkom in Orahovac. ,,De Kosovaarse leiders Surroi, Thaci en Rugova hebben me verteld dat de komst van de Russen naar Orahovac niet langer een probleem is.''

Op het OVSE-kantoor in Priština was men vanmorgen niet op de hoogte van ontwikkelingen rond Orahovac. ,,Het is een heel delicate aangelegenheid. We kunnen er niets over zeggen'', aldus een woordvoerder. Ole Irgens, woordvoerder van KFOR in Priština, zegt dat er deze week ,,een beslissing'' wordt verwacht. Het Nederlandse ministerie van Defensie doet geen mededelingen.