Crisis in overleg sociale zekerheid

Werkgevers en werknemers weigeren nog langer met het kabinet te praten over de uitvoering van de sociale zekerheid. Zij vinden het ,,absoluut niet aanvaardbaar'' dat de overheid hierover totale zeggenschap krijgt.

Een overleg op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussen de drie partijen liep gisteravond vast. De sociale partners stapten boos op. Minister De Vries (PvdA) en staatssecretaris Hoogervorst (VVD) presenteerden tijdens het overleg een plan voor een nieuw zekerheidsstelsel.

Dit houdt grofweg in dat de uitvoering van de sociale zekerheid in overheidshanden komt. Het kabinet wil daartoe de uitvoeringsinstellingen (bijvoorbeeld Gak en Cadans) onderbrengen in één groot Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen, dat verantwoordelijk wordt voor de WW- en WAO-uitkeringen. De reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten wordt overgelaten aan commerciële bedrijven als uitzendbureaus. De werkgevers moeten dergelijke bedrijven inhuren of daar in een CAO met de werknemers afspraken over maken.

De sociale partners vinden dat ze te weinig zeggenschap krijgen in het nieuwe stelsel. FNV-voorzitter De Waal sprak gisteren van het ,,volledig ontbreken van evenwicht''. ,,De overheid wil een grote uitkeringsfabriek instellen en een adviesraadje waar wij in zitten. Dit staat haaks op de manier waarop wij in het poldermodel met elkaar overleggen.''

,,Het gaat bij de werknemersverzekeringen om onze sociale fondsen, de minister doet nu net alsof het zijn centen zijn'', aldus De Waal. Na afloop van het vastgelopen gesprek gaven werkgevers en werknemers gezamenlijk een persconferentie. Naast de Waal zaten CNV-voorzitter Terpstra, MKB-voorzitter De Boer, LTO-voorzitter Doornbos en VNO-NCW-vertegenwoordiger De Leij aan tafel.

De bewindslieden vinden dat de werkgevers en werknemers geen serieus gesprek zijn aangegaan. ,,Ze hadden van tevoren hun standpunt al bepaald en weigerden met alternatieven of voorstellen te komen'', aldus Hoogervorst. De Vries noemt de kloof tussen werkgevers en werknemers en de overheid ,,onoverbrugbaar''. Vrijdag bespreken de bewindslieden hun voorstel in het kabinet.

De uitvoeringsinstellingen reageerden gisteren gelaten op de plannen voor de sociale zekerheid. ,,Natuurlijk is het een teleurstelling, het staat haaks op wat wij wilden'', zei bestuursvoorzitter E. de Jong van de Gak-Groep, die onderstreepte dat hij zich desalniettemin bij het plan neerlegt.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer keuren het gedrag van de sociale partners af en steunen het kabinet. VVD-woordvoerder Esser noemde de reactie van De Waal ,,nogal demagogisch''. Het CDA heeft, evenals GroenLinks, een spoeddebat aangevraagd om opheldering te krijgen van de beide bewindslieden.

ACHTERGROND: pagina 3, 7

DOSSIER viawww.nrc.nl