ABORTUS

Het wordt voor katholieke vrouwen in Duitsland moeilijker abortus te laten plegen. De rooms-katholieke kerk heeft gisteren namelijk in Würzburg besloten geen dokumenten meer te verstrekken die daarvoor noodzakelijk zijn. Abortus is officieel verboden, maar kan na een positief advies van een kerkelijke of overheidsinstantie worden gedoogd. Het roomskatholieke besluit kwam na druk van paus Johannes Paulus II. Politici van christen-democratische en sociaal-democratische huize hebben er teleurgesteld op gereageerd. Sommigen spraken echter de hoop uit dat katholieke vrouwen die een abortus willen, zich tot protestantse of overheidsinstanties zullen wenden voor het benodigde advies.