Zalm verlicht belastingregime middeninkomen

Minister Zalm (Financiën) is bereid 500 tot 750 miljoen gulden extra uit te trekken voor mensen met een middeninkomen bij de invoering van de belastingherziening 2001. De minister heeft dit gisteravond gezegd op een VVD-bijeenkomst in Schoorl.

Zalm wil hiervoor een deel van de 2,5 miljard gulden extra belasting- en premie-inkomsten gebruiken die het kabinet dit jaar verwacht te innen. Volgens het regeerakkoord worden meevallende inkomsten verdeeld tussen lastenverlichting en terugdringing van het begrotingstekort.

Het extra belastingvoordeel moet vooral ten goede komen aan `alleenverdieners' met een inkomen van omstreeks 70.000 gulden. Deze groep zou in de kabinetsplannen het laagste inkomensvoordeel boeken (plus 0,3 procent). Daarnaast wil Zalm meer voordeel bieden voor AOW'ers met een beperkt aanvullend pensioen (tot 40.000 gulden).

Zalm komt hiermee tegemoet aan de wens van vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer. De minister zei de inkomstenmeevallers goed te kunnen gebruiken om ,,de scherpe kantjes'' van het belastingplan af te halen. Eerder al had premier Kok aangekondigd dat het kabinet bereid was meer belastingvoordeel te bieden aan specifieke groepen met een middeninkomen. Zalm stelt als voorwaarde dat de overige wensen van de Kamer geen extra geld kosten. Inclusief het gisteren toegezegde bedrag is voor de belastingherziening in 2001 ruim 5,5 miljard gulden beschikbaar. Als het kabinet alle wensen van de Kamer zou honoreren, zou dit in totaal 7,5 miljard gulden lastenverlichting eisen.

VVD-leider Dijkstal uitte gisteren op de partijbijeenkomst scherpe kritiek op de oppositiefracties die menen dat het belastingplan `door de Kamer wordt gejaagd'. Deze fracties hebben hierover onlangs een `open brief' naar de coalitiepartijen gestuurd. Dijkstal sprak van ,,een krankzinnige brief''. Volgens de VVD-leider zijn de hoofdlijnen van het nieuwe belastingplan al twee jaar bekend. ,,En als de oppositie zoveel kritiek heeft op de plannen, dan zouden die fracties moeten staan te popelen om daarover het debat in de Kamer aan te gaan'', aldus Dijkstal.

Het kabinet komt aanstaande vrijdag met de antwoorden op de circa 2.400 schriftelijke vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld. Het kabinet en de coalitiefracties willen dat de Kamer het belastingplan vóór 1 februari heeft afgehandeld. Daarna zou de senaat voor het zomerreces van volgend jaar zich erover moeten uitspreken.

Dijkstal herhaalde gisteren in Schoorl dat hij het komende besluit over gaswinning onder de Waddenzee beschouwt als ,,een tijdbom''. De VVD wil, als enige Kamerfractie, dat de NAM toestemming krijgt voor winningsboring nabij het Lauwersmeer. Dijkstal daagde de PvdA uit alsnog hiermee in te stemmen als het kabinet aantoont dat deze winning kan doorgaan zonder `onherstelbare schade' aan het Waddenmilieu.