Theo Meijer boos over PvdA-tournure

Theo Meijer, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, ergert zich nog altijd aan wat hij beschouwt als een ommezwaai van de PvdA-fractie tijdens het slotdebat over het enquêterapport, begin juni.

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen, dat vanmiddag wordt gepresenteerd, blikt Meijer op de gebeurtenissen terug. Vooral aan het moment waarop onomstotelijk duidelijk werd dat de PvdA, deels onder druk van fractieleider Melkert, de harde conclusies van Meijers enquêterapport niet steunde, bewaart hij onaangename herinneringen.

,,En daarmee zeg ik dus: Kamer, Partij van de Arbeid, op dat moment heb je je eigen instrument, de parlementaire enquête, wat jouw controlemiddel bij uitstek is, verkracht'', aldus Meijer tegenover twee medewerkers van het Jaarboek. ,,Daar kijk ik nu met de meeste teleurstelling op terug.''

Het ging hierbij vooral om enkele harde conclusies omtrent het optreden van minister Borst (Volksgezondheid) bij de afwikkeling van de Bijlmerramp. Meijer lijkt hierbij overigens te vergeten dat gedurende de hele parlementaire afhandeling van het enquêterapport al duidelijk was dat de PvdA grote moeite had met die conclusies.

PvdA-woordvoerder Van Gijzel had al voor de ontknoping betoogd dat zijn partij die conclusies niet erg overtuigend onderbouwd achtte. Aangezien ook de andere regeringspartijen, D66 en VVD, er zo over dachten kwam het kabinet niet in gevaar.

Van Gijzel zelf stemde overigens uiteindelijk wel voor een motie met kritiek op Borst, maar de rest van zijn fractie niet.