Studiehuis op school geen verbetering

Ruim de helft van de scholieren in de hoogste klassen van havo en vwo denkt dat het studiehuis geen verbetering van het onderwijs is.

Dat blijkt uit het Nationaal Jongerenreferendum van de Stichting Codename Future. De stichting ondervroeg met de Universiteit Utrecht elfduizend jongeren van twaalf tot achttien jaar op 134 middelbare scholen over verschillende sociale thema's.

Op 6 december zullen een paar duizend leerlingen in Den Haag demonstreren tegen het studiehuis, de vernieuwing van de examenprogramma's voor havo en vwo. Zij vinden het programma te zwaar. Leraren vragen grote zelfstandigheid van hen en willen dat ze hun lesweek zelf plannen. Daarnaast is het aantal examenvakken verdubbeld – iedereen moet veertien vakken volgen – en zijn wiskunde, geschiedenis, drie vreemde talen, algemene natuurwetenschappen en kunstzinnige vorming voor iedereen verplicht.

Op een oproep via Internet om de actie te steunen kreeg het `Stakingscomité' op het Aquamarijn College in Vlaardingen binnen een week bijna zesduizend e-mailtjes. Het comité verwacht dat zo'n drieduizend scholieren naar Den Haag zullen gaan.

Ook de Algemene onderwijsbond en de Onderwijsbonden CNV zeggen de actie moreel te steunen omdat leraren vinden dat ze te weinig tijd hebben gekregen om zich in het studiehuis te verdiepen.

De onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de onvrede van leerlingen en leraren. U. Lambrechts (D66) wil een kwart van het aantal vakken of anders een kwart van de lesstof per vak schrappen. Maar van de coalitiepartijen zeggen C. Cornielje (VVD) en S. Dijksma (PvdA) niet zo hard van stapel te willen lopen. ,,In het hoger onderwijs bleken veel eerstejaarsstudenten kennis, bijvoorbeeld op het gebied van vreemde talen, tekort te komen'', aldus Dijksma. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) vorig jaar en in juni dit jaar wel gevraagd om de `studielast' van de leerlingen kritisch te volgen en zonodig het programma aan te passen. Het CDA wil dat Adelmund opnieuw onderzoek doet naar de `studielast'.