Sneller herstel economie in Azië

De economische groei in Azië zal dit jaar uitkomen op 5,7 procent in plaats van een eerder geschatte 3,8 procent. De Aziatische landen herstellen zich sneller dan verwacht van de economische crisis. Dat heeft de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) vandaag bekend gemaakt.

Ook in het jaar 2000 rekent de bank op een groei van 5,7 procent. Vooral de economiën in Korea, Indonesië, Maleisië, de Fillipijnen en Thailand doen het beter dan was voorspeld. Ook stelt de bank dat Japan zich sneller bevrijdt van een recessie dan was voorzien.

De groei wordt gesteund door de gunstige ontwikkelingen van de wereldeconomie en de toename van de internationale handel. Wel zegt de bank dat de hervormingen in de regio voortgezet moeten worden om de groei te handhaven en de sociale kosten van toekomstige crises te beperken.

Door de financiële crisis, die eind 1997 begon, was de groei in de regio vorig jaar teruggevallen tot 2,3 procent. Het herstel is volgens de ADB te danken aan een verruiming van het monetaire- en begrotingsbeleid, aan de toegenomen handel en aan de komst van nieuwe, private investeringen in de regio. Door de groeiverwachtingen en de stijgende aandelenkoersen, zijn de consumenten in de regio weer bereid geld uit te geven na twee jaar spaarzaamheid. Bovendien is het besteedbare inkomen mogelijk niet zo sterk gedaald als was gevreesd omdat dalende lonen deels zijn gecompenseerd door dalende prijzen.

Korea staat bovenaan de lijst met een groeiverwachting van 9 procent voor dit jaar. In China zal de groei afnemen van 7,8 procent vorig jaar tot 7,2 procent dit jaar, terwijl de groei in India dit jaar wordt geraamd op 6 procent. Taiwan, Singapore, Thailand en de Fillipijnen volgen met een groei van tussen de 2 en 5 procent.