Rijbewijs

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) is een uitgesproken tegenstander van een rij-opleiding met vijf deelexamens. Anders dan Max Pam in deze krant (5 november) beweerde, is het CBR erop uit de kwaliteit van opleiding en examen te verbeteren zónder dat daarvoor de prijs moet worden opgedreven of het aantal examens moet toenemen. Juist daarom heeft het CBR zich twee weken geleden verzet tegen de beeldvorming in de media dat de vertrouwde rij-opleiding volledig op zijn kop gaat.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het optreden van de rij-opleiding in modules gunstige effecten lijkt te hebben op de kwaliteit van de nieuwbakken bestuurder. Breder vervolgonderzoek is echter nodig om de eerste indrukken te staven. Tot dat moment is een modulaire rij-opleiding studie- en discussiemateriaal, maar zeker geen vaststaand plan. Onze pleidooien om de rij-opleiding te verbeteren komen voort uit de betrekkelijk hoge ongevallencijfers onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Winstbejag is niet aan de orde.