Recreatiesector wil meer grond

De recreatiesector wil de komende twintig jaren met minimaal 10.000 hectaren uitbreiden tot 40.000 hectare. Ze wil daartoe ten minste één procent van de Nederlandse landbouwgrond overnemen voor natuur en recreatie, zo zei directeur T. Bolweg van de vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) gisteren, voorafgaand aan het symposium `Het recreatiemillennium'.

De ondernemers willen dat de overheid een `masterplan' opstelt om meer landbouwgrond voor recreatie te bestemmen. De extra natuur- en recreatieterreinen zijn volgens de branche nodig voor de groeiende groep recreanten. Nu heeft 3 procent van Nederland de bestemming 'recreatie', maar steeds meer Nederlanders gaan korter werken en de groep gepensioneerden groeit snel. (ANP)