Polynorm: alleen groei bij autoindustrie

Toeleverancier voor de bouw en voor de autoindustrie Polynorm gaat niet langer investeren in het vergroten van de bouwtak. Het gaat alle middelen inzetten om de veel winstgevender tak die geperste onderdelen aan de automobielindustrie levert, met 30 procent per jaar te laten groeien. De resultaten in de bouw ,,geven geen aanleiding tot vreugde'', aldus directeur P. Huisman. Het herstel waarop Polynorm de afgelopen maanden heeft gehoopt, is uitgebleven. Of het onderdeel winstgevend is, wil hij niet zeggen. De eerder geuite winstverwachting voor Polynorm als geheel (30 miljoen gulden) wordt niet aangepast. De komende jaren verwacht Polynorm sterke winststijgingen. (ANP)