Nepbezorgers

Vier bandieten die zich voordeden als bezorgers van een catering-bedrijf bevrijdden gisteren zestig gevangenen uit een politie-bureau in São Paulo. Aangenomen wordt dat zij een kameraad wilden bevrijden en de overige gevangenen loslieten om verwarring te zaaien. Tien ontsnapten werden weer gearresteerd.