Lord Archer door Tories geschorst

De Conservatieve fractie van het Britse Hogerhuis heeft Lord Archer geschorst in afwachting van een gerechtelijk vooronderzoek wegens aanzetten tot meineed. Mogelijk zal Archer zijn adellijke titel inleveren.

Jeffrey Archer (59), als politicus omstreden en multimiljonair door het schrijven van romans, moest dit weekeinde aftreden als Tory-kandidaat voor het Londense burgemeesterschap. Archer had een vriend gevraagd hem een vals alibi te bezorgen tijdens een smaadzaak tegen een Britse krant in 1987 wegens een vermeend seksschandaal. De krant, The Daily Star, heeft gisteren Archer drie dagen te tijd gegeven drie miljoen pond (tien miljoen gulden) aan smartengeld, rente en gerechtelijke kosten terug te betalen, omdat hij zijn zaak destijds onterecht zou hebben gewonnen. Verscheidene journalisten beloven nieuwe onthullingen.

Partijleider Hague staat intussen bloot aan felle kritiek in zijn partij, omdat hij Archer als kandidaat door ,,gebrek aan oordeelsvermogen'' zou hebben laten passeren. Hague, voor wie Archer niet zijn eerste keus was, zei dat hij ,,valse beloftes'' had gekregen over diens verleden en dat de partijleden tijdens eerlijke verkiezingen het laatste woord hadden gehad.

Maar zijn strategie om het burgemeesterschap van Londen te veroveren ligt in duigen. Voor Labour, dat openlijk worstelt met het vaststellen van een eigen kandidaat, is de zaak-Archer een geschenk uit de hemel. En sleaze, de schandalen die de laatste Conservatieve regering ten val hielpen brengen, is teruggekeerd in Hague's partij. Hague eist nu een kandidaat die ,,squeeky clean'', van volstrekt onbesproken gedrag is. Een van de – onwaarschijnlijke – namen die circuleren is die van oud-premier John Major.