Kamer beschermt onafhankelijkheid kunstenaars

De artistieke onafhankelijkheid van kunstenaars moet worden vastgelegd in de plannen van staatssecretaris Van der Ploeg. Een motie met deze strekking is vandaag ingediend door D66, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en SP. De partijen zijn van mening dat in `Cultuur als confrontatie', Van der Ploegs uitgangspuntennotitie voor de komende Cultuurnota (voor de periode 2001-2004), `autonome artistieke ontwikkelingen onvoldoende worden benadrukt'. De Raad voor Cultuur, die de plannen van de culturele instellingen begin volgend jaar moet beoordelen, moet volgens de kamerleden plannen kunnen honoreren ,,van kunstenaars en instellingen die op onafhankelijke wijze en vanuit een artistieke noodzaak tot stand komen''. Van der Ploeg bepleit in zijn notitie ook andere criteria dan artistieke kwaliteit, zoals publieksbereik en plaats binnen het bestel. Tijdens het recente kamerdebat over het kunstbeleid werd kwaliteit als eerste beoordelingscriterium vastgelegd, iets wat met deze motie wordt geformaliseerd.