Joodse organisaties

Met de strekking van de rubriek `Dag' (15 november) van Frits Abrahams ben ik het in grote trekken eens. Onze wegen scheiden zich echter waar het gaat om `de joodse organisaties' in Buenos Aires die bleven zwijgen. Deze generalisering gaat mij te ver.

Er waren in ieder geval in de Liberaal Joodse Gemeente in Buenos Aires mensen die zich openlijk tegen het regime en met name tegen de schending van de mensenrechten hebben verzet. Een van hen was rabbijn Roberto Graetz van de Reform Congregation Emanu-El in de hoofdstad van dat land. Ik ontmoette hem in zijn synagoge tijdens de joodse hoge feestdagen (Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag) van het burgerlijke jaar 1978. Het was op Graetz' verzoek dat ik hem interviewde en dat artikel bij terugkeer in Nederland plaatste in Levend Joods Geloof, het maandblad van liberaal-joods Nederland. Hij beschouwde publiciteit - ook eenvoudige publiciteit in het buitenland - als een vorm van bescherming tegen plotselinge verdwijning. Graetz was samen met een collega-rabbijn lid van het comité voor Mensenrechten in Argentinië, beiden wetende dat hun telefoon zowel in de synagoge als thuis doorlopend werd afgeluisterd.