Iers verhaal van Wederzijds vol storm en emotie

Vloeibaar van liefde is de Engelsman Robert Preston (Carlo Scheldwacht). Voor zijn Ierse vrouw Madeleine (Ilja Tammen) en voor hun eerste boreling, zoon Rave. Zijn ogen rollen haast uit hun kassen van vertedering. Helaas, veel anderen zien in de baby niets dan addergebroed, duivelskroost: giftig, gemengd bloed stroomt door zijn aderen. Op een eenvoudige vierkant houten vloertje, temidden van de toeschouwers als in een circus, speelt jeugdtheatergroep Wederzijds een zeventiende-eeuwse liefdesgeschiedenis. Stormwinden en menselijke emoties teisteren het Ierse land. Dat wordt ook zonder decor en lichtwisselingen wel duidelijk. Vooral Bram Kwekkeboom als gouverneur maakt de kilte bijna voelbaar.

Wederzijds koos voor dit stuk vanwege de `maatschappelijke relevantie'. Voor een `verhaal van alle tijden' gaat de voorstelling echter wel zwaar gebukt onder namen. Namen van mensen en plaatsen en Ierse streken, van Cromwell tot Connaught. De akoestiek in de ontvangst- en expositieruimte van de Amsterdamse Krakeling werkt niet mee, zodat het af en toe gissen is wie namens wie spreekt en waar het over gaat. The Clearing, dat staat voor `open plek', is bedoeld voor groep zeven en acht van de basisschool en voor brugklassers. Zij krijgen op school enige introductie van locatie en personages. Toch schept de historische setting van het stuk en de gedragen vertaling in aanvang een hinderlijke afstand. Er is bijvoorbeeld sprake van `de Ierse leest die van leugen waarheid maakt en van waarheid leugen'. Het duurt even voordat je mee gaat leven met de eigenaars van die leest.

De Engelse regisseur John Rettallack van de Oxford Stage Company liet na een brug te slaan naar de wereld van de jonge toeschouwers, zoals in Wederzijds' vorige stuk Rupa Lucian, kind van Roemenië wel expliciet gebeurde. Daar kwam een Nederlands toeristenpaar in voor, en je zag de hoofdpersoon opgroeien. Ook was het spel minder geëxalteerd. Hier wordt nogal wat handenwringend rondgebeend. Toch onthutst het stuk, door de onmogelijke keuzes waar de personages voor staan. Als je eenmaal begrijpt wie Engels is en wie Iers in The Clearing blijkt in een moeite door hoe weinig dat er toe doet. Wat rest is de ontgoochelende onttakeling van een Ware Liefde in oorlogstijd.

Jeugdtheater: The Clearing, door Wederzijds. Tekst: Helen Edmundsen. Vertaling: Carlo Scheldwacht. Regie: John Rettallack. Spel: Bente Jonker, Bram Kwekkeboom e.a. Vanaf 10 jaar. Gezien: 18/11, De Krakeling A'dam. T/m 27/11. Inl. (020) 682 48 54.