Heffing vredesoperatie Oost-Timor

De midden- en hoge-inkomensgroepen in Australië zullen komend jaar een extra heffing moeten betalen om de Australische militaire interventie in Oost-Timor te bekostigen. Dat heeft premier John Howard vandaag aangekondigd. Ook zullen 3.000 extra soldaten worden aangetrokken om de Australische defensie op peil te houden. Australië leidt de internationale vredesoperatie in Oost-Timor; dat kost het land naar schatting bijna 4 miljard gulden in drie jaar. Om het begrotingsoverschot de komende jaren niet te laten omslaan in een tekort, moeten burgers in de hogere inkomensklassen nu gedurende een jaar een hogere bijdrage betalen voor medische zorg. (Reuters)