Energieonderzoek

In `Vragen voor minister Hermans' (6 november) schrijft Eduard J. Bomhoff ,,[...]in strijd met de objectiviteit en de onafhankelijkheid wil NWO sinds kort een specifieke visie opdringen aan al het onderzoek op het gebied van energie. [...] zo moet energieonderzoek voortaan verplicht bijdragen tot een gelijke en rechtvaardige verdeling van welvaart en grondstoffen over de gehele wereld''. Nederlands meest prestigieuze energie-econoom Peter Odell [...] heeft al in krachtige termen geprotesteerd bij NWO''. Curieuze uitlatingen. De programmacommissie energieonderzoek, bestaande uit onafhankelijke energiewetenschappers, heeft in alle vrijheid een onderzoeksprogramma kunnen ontwikkelen, dat het wereldwijd geaccepteerde begrip `duurzaamheid' als uitgangspunt heeft. Het onderzoeksprogramma richt zich op veranderingsprocessen (zowel technologische als economische als maatschappelijke) die een duurzame energievoorziening nabij brengen. Daar is niets politieks aan. Bovendien omvat het programma maar 12 miljoen gulden, en heeft dus zeker niet betrekking op `al het onderzoek op het gebied van energie' zoals Bomhoff beweert.

Professor Odell is door NWO gevraagd, naast nog zo'n vijftig andere binnen- en buitenlandse wetenschappers, één van de ingediende voorstellen mede te beoordelen. In dat kader heeft hij zijn opmerkingen aan zijn beoordelingsformulier toevertrouwd. Andere reacties van die strekking zijn mij onbekend, maar wat meer is: als iemand problemen heeft met het programma zijn beoordelingsrapporten niet de meest aangewezen weg deze kenbaar te maken, maar via een brief aan de programmacommissie of NWO. Het programma is al in november 1998 gepubliceerd, en we hebben er toen Bomhoff noch Odell over gehoord.