Democratisch ruimtegluren

Enkele jaren geleden begon Microsoft het zeer ambitieuze project TerraServer: een online atlas van het bewoonde deel van de aarde, geheel opgebouwd uit satelliet- en luchtfoto's. Op een interactieve kaart van de aarde kun je een gebied aanklikken en dan steeds verder inzoomen. Voor die atlas zijn foto's gebruikt die soms tien jaar oud zijn en een onderscheidend vermogen van 2 meter hebben. Op die manier kun je de straten, pleinen en gebouwen van bijvoorbeeld Leiden anno 1992 herkenbaar in beeld brengen.

Sinds kort mogen satellietbeelden worden vrijgegeven die nog niet zo lang geleden `strictly classified' zouden zijn. En dus zag het Amerikaanse bedrijf Space Imaging er brood in om op 24 september j.l. de Ikonos te lanceren, een satelliet die actuele zwartwitbeelden met een onderscheidend vermogen van 1 meter en kleurenbeelden met een onderscheidend vermogen van 4 meter kan leveren. Een resolutie van 1 meter is groot genoeg om van de wat grotere auto's de voorruit te onderscheiden. De foto's worden nu al aan regeringen en bedrijven verkocht, maar zullen vanaf eind november – via een online winkel – ook voor particulieren beschikbaar zijn.

Het beeldmateriaal is voor allerlei doeleinden bruikbaar. Boeren kunnen de opkomst van hun gewassen in de gaten houden en zo vooraf de opbrengst schatten. Regeringen en actiegroepen krijgen een middel om illegale lozingen en andere milieu-overtredingen te constateren. Regeringen en hulporganisaties kunnen door overstroming, bosbrand of orkaan getroffen gebieden in kaart brengen en verzekeringsmaatschappijen kunnen ingediende schadeclaims met behulp van de beelden controleren. Stadsplanners, projectontwikkelaars en architecten krijgen in een oogwenk een overzicht van de bebouwbare gebieden in een stad. Het biedt cartografen een instrument om hun kaarten op een simpele manier up-to-date te houden. Ontwikkelaars van flight simulators kunnen zeer nauwkeurige landschappen in hun software opnemen. En regeringen krijgen een extra wakend oog om conflictgebieden in de gaten te houden.

Een relatief onbekend bedrijf als Space Imaging uit Denver, Colorado, kan niet zo maar een satelliet lanceren. Daar is veel geld en ter zake kundige partners voor nodig. Space Imaging heeft beide gevonden door lokale verkooprechten te verstrekken.

Op dit moment volgen ruim 1,5 miljoen televisiekijkers en internetgebruikers het doen en laten van de bewoners van het Big Brother-huis via ter plekke aanwezige camera's en microfoons. Maar door de komst van bedrijven als Space Imaging kan iedereen elkaar straks in de gaten houden via een netwerk van aan internet gekoppelde remote satellites. Dan zal zelfs gluren gedemocratiseerd zijn.

www.spaceimaging.com en www.terraserver.com