Bloedcontroles bij marathon Londen

De organisatie van de marathon van Londen wil vanaf volgend jaar de atleten aan bloedcontroles onderwerpen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de hematocrietwaarde in het bloed. Een te hoge waarde kan duiden op gebruik van het verboden middel EPO. (Reuters)