Allochtone werknemers

Meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers laat zich niet uit over het aantal allochtone werknemers dat ze in dienst hebben. Van de 22.000 werkgevers hebben slechts 9.147 een jaarverslag ingeleverd met daarin informatie over het aantal allochtone personeelsleden. Dat blijkt uit een brief die minister de Vries van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden eist van bedrijven met meer dan 35 werknemers een jaarverslag met daarin gegevens over hun allochtone personeelsbestand.