Verzekeraars en banken schiften te veel op leeftijd

In de particuliere sector stellen vooral banken en verzekeraars hinderlijke leeftijdsgrenzen aan hun dienstverlening. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie en het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het Verwey-Jonker Instituut is leeftijd als beoordelingscriterium achterhaald. De arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de wet- en regelgeving zijn niet in het onderzoek betrokken.

Vooral in het verzekerings- en bankwezen ondervinden ouderen vaak financieel nadeel van leeftijdsgrenzen. Zo zijn mensen verplicht op 65-jarige leeftijd over te stappen op een zogenoemde standaardpakketpolis, waarvoor in veel gevallen de premie hoger is. Ook is het duur om op latere leeftijd van verzekeraar te veranderen. Het Verwey-Jonker Instituut pleit voor een basisziektekostenverzekering voor iedereen, zoals onlangs ook minister Borst (Volksgezondheid) heeft gedaan.

Verder beëindigen banken diensten als het afsluiten van leningen of het verlenen van kredieten vaak als iemand 65, 70 of 75 jaar wordt. Ook overlijdens- en ongevallenrisicoverzekeringen lopen meestal op die leeftijd af. Ouderen klagen ook vaak over leeftijdsgrenzen bij bestuurs- en ondersteunende functies in het vrijwilligerswerk.

Het Verwey-Jonker Instituut pleit voor afschaffing van leeftijd als beoordelingscriterium. Zo zouden verzekeraars hun risicoberekeningen beter kunnen baseren op leefstijl, zoals rookgewoonten, rijgedrag en voeding. Vrijwilligers zouden op hun functioneren en niet op hun leeftijd beoordeeld moeten worden.

Het onderzoek doet geen uitspraak over discriminatie op grond van leeftijd, omdat dat een juridische zaak is. Volgens directeur N. van Dijk van het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie is hiervan in veel gevallen wel sprake. Ze noemt het voorbeeld van een 58-jarige vrouw wie een Winst Vast-plan voor een kleinkind werd geweigerd. ,,Dat is natuurlijk belachelijk. Ik wil daarover weleens driftig in debat met banken en verzekeraars.''

Ook jongeren krijgen met leeftijdsgrenzen te maken. Sommige campings ontzeggen hun de toegang als ze niet worden begeleid door volwassen. Echter, jongeren komen vrijwel nooit tegen leeftijdsgrenzen in opstand, zo blijkt uit het rapport.

De afgelopen jaren zijn leeftijdsgrenzen steeds vaker aangevochten. Zo zijn mensen het vaak niet eens met verplichte pensionering op 65-jarige leeftijd.