Vermeend komt zelfstandigen tegemoet

Een groot deel van de kleine zelfstandigen die er financieel op achteruit zouden gaan als zij op 1 januari naar het ziekenfonds zouden overstappen kunnen `pariticulier' tegen ziektekosten verzekerd blijven. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft toegezegd de regels te veranderen die worden gebruikt om te bepalen of een zelfstandige in het ziekenfonds moet komen. Ongeveer een vijfde van de zelfstandigen die daarvoor in aanmerking komen zou er fors op achteruit gaan. Het belastbaar inkomen (dat maximaal 41.200 gulden mag zijn) wordt niet langer over de jaren 1995, 1996 en 1997 berekend, maar over de twee beste jaren van de drie. Door deze wijziging hoeven er minder mensen over te stappen. Het midden- en kleinbedrijf maakte afgelopen weken bezwaar tegen de onlangs door het parlement goedgekeurde maatregel.