Prijs kaartje bus en trein straks vrij

Het kabinet is van plan de prijs voor kaartjes in het regionale openbaar vervoer geleidelijk aan vrij te geven. Dit blijkt uit de Concessiewet Personenvervoer, die het kabinet naar de Raad van State heeft gestuurd.

Provincies moeten in een eerste fase, die drie jaar duurt, 35 procent van het bus- en streekvervoer en 30 regionale spoortrajecten op deze basis aanbesteden. In uiterlijk 2005 moeten ook de resterende regionale lijnen zijn gevolgd.

Bedrijven die een concessie in de wacht slepen, hebben vervolgens voor zes jaar het exclusieve recht om op een of meer trajecten te rijden.

Het kabinet gaat ervan uit dat de reizigers hiervan zullen profiteren, omdat de vervoersbedrijven niet te hoge prijzen voor de kaartjes zullen durven vragen uit vrees de klanten af te schrikken.

Een woordvoerder van het vervoersbedrijf Connexxion liet vanmorgen weten dat zijn bedrijf zich in het principe van de prijsliberalisering kan vinden. Wel wees hij erop dat de provincies al hebben aangekondigd dat ze hun subsidies op het regionale openbaar vervoer geleidelijk zullen staken. In plaats daarvan zouden provincies de vervoersbedrijven een financiële prikkel moeten bieden om meer passagiers te trekken. Connexxion heeft al een dergelijke overeenkomst gesloten in Twente. ,,Dan is iedereen beter af'', stelt Connexxion-woordvoerder C. Lely. ,,De reiziger is tevreden, de overheid kan met minder steun toe dan nu en ook het bedrijf vaart er wel bij.''

Minder gelukkig is vervoersbedrijf Connexxion met het feit dat het kabinet Nederland wil opdelen in 90 concessiegebieden. ,,Dat zijn er veel te veel'', stelt Lely. Hij zou liever vijftien tot twintig concessiegebieden zien. De woordvoerder van het vervoersbedrijf voorspelt dat er maar weinig gegadigden zullen zijn voor zulke kleine concessiegebieden.

Het prettige van grotere concessiegebieden is volgens de woordvoerder van Connexxion dat een bedrijf dan voldoende ruimte heeft om verliezen op niet-rendabele lijnen te compenseren met winst op andere. Wanneer je wordt gedwongen op zeer kleine schaal te werken, kan dat minder.

De Concessiewet Personenvervoer maakt deel uit van een meer omvattende raamwet op het personenvervoer.