Noodverbanden

Nu ook de Engelsen, zij het via een achterdeurtje, tot het EK-voetbal zijn doorgedrongen, beginnen Nederland en België misschien wat serieuzer na te denken over hetgeen hun precies boven het hoofd hangt. Ruim een half jaar resteert De Lage Landen nog om het randgebeuren van het toernooi `op papier' enigszins onder controle te krijgen. Binnen de stadions zijn vermoedelijk geen grote problemen te verwachten, daarbuiten echter des te meer.

Voorzitter Van Duijn van de Nederlandse Politiebond verbaasde zich een jaar geleden al over de nonchalante aanpak van Euro 2000. Nu het `voetbalfeest' steeds dichterbij komt, verzucht hij: ,,Het lijkt erop dat het kabinet de consequenties niet heeft voorzien toen de beslissing is genomen het toernooi hier te laten houden. Op het hoogste niveau is te weinig nagedacht over de organisatie. Door de komst van de Engelsen komen de openbare orde en veiligheid nu zelfs onder immense druk te staan.''

Doet Van Duijn aan doemdenken? Minister Peper van Binnenlandse Zaken vindt kennelijk van wel. ,,Het zal allemaal niet zo'n vaart lopen'', zegt hij. Dat er in de maand juni nauwelijks politie beschikbaar zal zijn voor het gewone werk, moet volgens hem nog blijken. Maar als om te bewijzen dat hij zich wel degelijk verantwoordelijk voelt, stelt de minister voor gepensioneerde politiemensen tijdelijk op te roepen. Achter de schermen zouden zij de gaten moeten opvullen.

Of die gepensioneerden daar wel zin in hebben, is zeer de vraag. Het geeft ook te denken dat er nu pas aan de mogelijkheid wordt gedacht een aantal bejaarde reserves in te huren. Merkwaardig is tevens de aankondiging van Peper dat hij snel een directeur-generaal op zijn departement wil aanstellen die namens de overheid het voetbaltoernooi moet gaan begeleiden. Zal op deze bijzondere functionaris dan de schuld worden afgeschoven wanneer de aanpak van Euro 2000 mislukt?

De politiek begint nerveus te worden en probeert rijkelijk laat enkele noodverbanden aan te leggen. Zoals ook blijkt uit het voorstel van een paar oppositiepartijen om de handel in zwarte kaarten wettelijk te verbieden. Andere landen kennen zo'n wet al, hetgeen niet betekent dat zij de illegale handel inderdaad ook een halt hebben toegeroepen. De ministers Peper en Korthals zien er dan ook weinig heil in.

Hetzelfde geldt voor het verzoek uit politiekringen om veel ruimere bevoegdheden. Van Duijn hamert op de noodzaak te infiltreren in supportersgroepen en telefoons af te tappen om tijdig op de hoogte te raken van waar en wanneer er geknokt gaat worden. De legalisering van dergelijke drastische ingrepen is echter problematisch. Juridisch lijkt het zelfs niet haalbaar notoire relschoppers veroordeeld te krijgen wegens het lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Amsterdamse Gerechtshof sprak zich daar onlangs nog duidelijk over uit.

De Engelsen zitten in een nog lastiger parket. Zij willen het WK van 2006 organiseren, maar zien hun kansen drastisch slinken indien de eigen supporters het volgend jaar op het vasteland weer te bont zouden maken. Er worden daarom min of meer draconische maatregelen genomen om potentiële relschoppers thuis te houden. Een twee maanden geleden afgekondigde wet bepaalt dat een al eens veroordeelde hooligan uiterlijk vijf dagen vóór een uitwedstrijd van het nationale elftal zijn paspoort moet inleveren. Hij staat op de zwarte lijst en dat tien jaar lang.

De lijst is de afgelopen week met een groot aantal namen uitgebreid dankzij de beide wedstrijden tussen Schotland en Engeland. Vooral in Glasgow liepen de emoties hoog op. De politie verrichtte meer dan tweehonderd arrestaties. Wie nog mocht denken dat het voetbalvandalisme een aflopende zaak is en het EK in Nederland en België daarvan zal getuigen, neemt helaas zichzelf in de maling.