Legkippen gaan scharrelen

Een stuurgroep van onder meer kippenhouders, Dierenbescherming en de stichting Natuur en Milieu heeft afgesproken dat in het jaar 2012 meer dan de helft van legkippen in volières of scharrelruimtes leeft. Nu is dat nog 20 procent.

Voorwaarde is wel dat minister Brinkhorst (Landbouw) de kippenhouders hiervoor de komende jaren totaal 91 miljoen gulden subsidie geeft. Dat heeft voorzitter H. Alders van de stuurgroep maandag in Den Haag bekendgemaakt.

De andere helft van de kippen moet in 2012 gehuisvest zijn in verruimde versies van de legbatterijen. Nederland verkrijgt zo een Europese koppositie in het welzijn van legkippen.

De stuurgroep heroriëntatie pluimveehouderij wil van het kabinet overigens weten of het bereid is 150 miljoen te betalen om het Europese verbod op legbatterijen in Nederland drie jaar te vervroegen. Door deze subsidie zouden de kippenhouders hun legbatterijen uiterlijk in 2009 kunnen sluiten.

Voorzitter R. Tazelaar van het Productschap voor Vee en Vlees vindt het geen goed idee dat Nederlandse legbatterijen vervroegd dicht zouden moeten. Hij wil dat alleen in Europees verband. ,,We zeggen toch ook niet: legbatterijen de wereld uit, te beginnen in Groningen'', aldus Tazelaar, doelend op stuurgroepvoorzitter Alders, tevens Commissaris der Koningin in Groningen.

Ook J. Wolleswinkel van de vakorganisaties NOP en LTO-pluimveehouderij ziet niets in een eerder verbod op legbatterijen. ,,Daar los je niets mee op.''

De Dierenbescherming zegt gematigd tevreden te zijn. Ze noemt het een minimumresultaat dat de helft van de kippen in een beter systeem dan de verruimde legbatterij leeft. Ook deze verbeterde legbatterij (750 cm2 per kip) voldoet volgens de Dierenbescherming niet aan de behoefte van kippen.

Voorzitter R. Beckers van de stichting Natuur en Milieu verwacht dat de consument best meer wil betalen voor kip- en eiproducten die milieu- en welzijnsvriendelijk zijn geproduceerd.

De kippenbranche exporteert jaarlijks voor 2,5 miljard gulden aan kip- en eiproducten en telt enkele tienduizenden banen. (ANP)