Huurverlaging bij slecht onderhoud

Huurders in woningen met ernstig achterstallig onderhoud komen vanaf 30 november in aanmerking voor een forse huurverlaging. Die verlaging kan oplopen van 45 tot 75 procent. Sommige huurders betalen na de verlaging nog maar een kwart van de maximale huur. Het ministerie van VROM wil hiermee eigenaren stimuleren zich beter te kwijten van hun onderhoudstaak. (ANP)