Heilsleger zoekt nieuwe soldaten

Het Leger des Heils gaat nieuwe soldaten werven. Het aantal heilsoldaten en volgelingen is sinds 1995 met acht procent gedaald naar ruim 7.100. De nieuwe leden van het kerkgenootschap zijn vooral nodig om de laagdrempelige dienstverlening uit te bouwen. Aan (betaalde) medewerkers heeft het Leger des Heils geen gebrek, maar het Leger des Heils wil meer hulp gaan bieden aan onder anderen mensen die eenzaam zijn of problemen hebben in de huishouding.