De dirigent roept als eerste `bravo!'

Op veilige afstand van de muziektempels in de randstad, bracht het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder dirigent Roy Goodman in het Theater aan de Parade in Den Bosch een iets gewijzigde versie van het programma waarin het aanstaande woensdag te beluisteren is in het Amsterdamse Concertgebouw.

Hoewel het concert officieel gold als het eerste in een reeks van drie, gaf de ontspannenheid die klonk uit de barokke orkestsuite Les élémens (1737) van Jean-Féry Rebel en Beethovens Achtste symfonie, de avond eerder het karakter van een openbare generale repetitie. De locatie droeg daaraan ongetwijfeld bij. Door de gortdroge akoestiek klinkt een orkest in het Theater aan de Parade niet als één gebonden geheel, maar als een opéénstapeling van losse stemmen. De musici zitten bovendien niet op een podium maar gelijkvloers, waardoor elk muzikaal schoonheidsfoutje direct hoorbaar, elke onderlinge knipoog direct zichtbaar is.

De luchtigheid die bij de vertolkingen onder Goodman ontstond, was niet uitsluitend debet aan de zaal. Met brede gebaren, een beminnelijke mimiek en een dansend fysiek, zette Goodman speelplezier in als middel voor een levendige en slanke klank. En juist in Beethovens Achtste symfonie en Rebels Les élémens, repertoire dat werd geselecteerd op de niet altijd even evidente gemene deler `humor in muziek', bleek Goodmans visie zeer productief. Dat vond hij zelf overigens ook. Na het uitklinken van Les élémens was Goodman de eerste die het behaalde resultaat beloonde met een rondborstig galmend `bravo!'

De lichtvoetigheid van Beethovens largoloze Achtste symfonie werd benadrukt met een uitbundige klank en pittige tempi, in Rebels `symphonie de danse' Les élémens benaderde Goodman de bezongen elementen vanuit `aards' perspectief. Bij de herhaling van het concert in Amsterdam vullen werken van Mozart en Copland het programma aan. Ook dan zullen energie en spontaniteit naar alle waarschijnlijkheid prevaleren boven mathematische precisie, slechts beteugeld door een strikte, puristische trouw aan het wezen van de partituur.

Concert: Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Roy Goodman. Werken van Mozart, Rebel en Beethoven. Gehoord: 18/11 Theater aan de Parade, Den Bosch. Herh. 24/11 Concertgebouw, Amsterdam. (gewijzigd programma)