CAO voor waterschappen rond

De CAO voor de waterschappen is rond. De collectieve arbeidsovereenkomst loopt met terugwerkende kracht van 1 april dit jaar tot eind 2002 en voorziet in een structurele salarisverhoging van 8,75 procent over deze periode en een 37-urige werkweek. Verder voorziet de CAO in een millenniumuitkering van 250 gulden netto. Vorige maand nog voerden honderden werknemers voor het eerst in de geschiedenis van de waterschappen actie om de werkweek terug te brengen van 38 naar 36 uur. De CAO geldt voor ruim 8.700 werknemers. (ANP)