Begrip voor staking tegen nieuw studiehuis

De voorzitter van de ministeriële satellietorganisatie die de invoering van het studiehuis op scholen begeleidt, Rein Zunderdorp, juicht het toe dat duizenden leerlingen op 6 december gaan protesteren tegen het studiehuis in Den Haag. Zij vinden de examenprogramma's voor havo en vwo te zwaar. ,,Wij willen graag met de leerlingen praten over hun ervaringen'', aldus Zunderdorp.

Een groep leerlingen uit Vlaardingen heeft via Internet medescholieren opgroepen te demonstreren. Zij kregen in een week bijna zesduizend reacties. Volgens de leerlingen zijn ze vijftig uur per week bezig met schoolwerk en moeten ze vakken volgen die zij overbodig achten, zoals kunstzinnige vorming en algemene natuurwetenschappen. Die moeten facultatief zijn, vindt het Stakingscomité Tweede Fase. Bovendien worstelen ze met de verlangde zelfstandigheid in de planning van hun schoolweek.

Bedoeling van het studiehuis is om havo en vwo-leerlingen beter voor te bereiden op een vervolgopleiding. Daar strandde in het verleden dertig procent van de studenten wegens de grote zelfstandigheid die van hen werd vereist.

Zunderdorp wil bekijken of ,,het schip inderdaad overladen is''. ,,Zij moeten ons daarvan overtuigen'', zegt hij. Deskundigen hebben volgens hem vastgesteld dat de hoeveelheid lesstof in de veertien vakken binnen veertig uur per week geleerd kan worden. Leerlingen en ouders ontkennen dit.

Volgens Zunderdorp vergeten leerlingen dat het studiehuis is bedoeld als verzwaring van havo en VWO, zodat ze beter voorbereid op de hogeschool of universiteit komen.

Hij wil onderzoeken of de klagers, de groep is die vanzelf moest afvallen. ,,Maar het lijkt erop dat veel leerlingen nu klagen, dus ook scholieren die het zouden moeten aankunnen. Het kan ook zijn dat ze moeten wennen. Ik kan me voorstellen dat voor deze overgangsgroep de eisen worden versoepeld.'' Ook staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) neemt de klachten serieus.