Waddenzee 3

Al bijna een jaar ligt er een vuistdik rapport `Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee', dat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken in opdracht van de NAM is samengesteld door een team van specialisten van een aantal gerenommeerde onderzoeksinstituten. Dit rapport is blijkens een recente publicatie in de pers verdacht gemaakt. Deze verdachtmakingen lijken helaas enig succes gehad te hebben, gezien de kennelijke ontkenning van het rapport door het kabinet en de roep om nieuw onderzoek vanuit de politiek.

Als één van de auteurs heb ik de totstandkoming van het rapport van nabij kunnen waarnemen. De verschillende deelrapporten van de afzonderlijke onderzoekers zijn in het brede en deskundige gezelschap van de gezamenlijke auteurs uitvoerig en kritisch besproken. Daarna is het rapport beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingscommissie en ten slotte door een auditcommissie van eminente onderzoekers. Het is mijn vaste overtuiging, dat als een auteur zich al zou hebben laten beïnvloeden, zelfs onbewust, door ongerechtvaardigde wensen van de NAM, zoiets in deze discussies en beoordelingen rechtgezet zou zijn.

Het rapport is nu bijna een jaar geleden openbaar gemaakt. Sindsdien zijn er nog nauwelijks inhoudelijke reacties op gekomen. Blijkbaar hebben milieuorganisaties als de Waddenvereniging geen harde argumenten tegen de conclusies van het rapport. Het lijkt erop, dat men gekozen heeft voor een andere tactiek, namelijk het verdacht maken van de auteurs en instituten.