Waddenzee 2

In NRC Handelsblad van 8 november uit directeur Revier van de Waddenvereniging zijn twijfels over de academische onafhankelijkheid van de NAM-studie naar mogelijke bodemdaling als gevolg van gaswinning in de Waddenzee. Hij richt zijn beschuldigende pijlen daarbij vooral op het Wageningse Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN). Hij trekt de betrouwbaarheid van de onderzoekresultaten van het IBN in twijfel, omdat de NAM het onderzoek heeft betaald. Deze beschuldiging is volstrekt onhoudbaar.

Het IBN is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat objectief en onafhankelijk opereert. Het enige criterium dat wij hanteren bij het opstellen van onze conclusies is de wetenschappelijke juistheid ervan. Het is namelijk de taak van een onderzoeksinstituut om de waarheid te achterhalen, en die naar buiten te brengen. Bovendien gaat het hier niet om een `NAM-studie' of een `NAM-rapport', zoals Revier en anderen steeds beweren, maar om een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek dat gezamenlijk is uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht, het IBN en het Waterloopkundig Laboratorium. Het betrof hier een achtergronddocument bij een milieueffectrapportage (MER), die in Nederland per definitie door de opdrachtgever (belanghebbende) dient te worden betaald. In dit geval dus door de NAM. Om de onderzoekers op de vingers te kijken is door de rijksoverheid een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit deskundigen van het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat.

Door die begeleidingscommissie is een wetenschappelijke auditcommissie ingesteld, waarin de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Twente en de TU Delft zitting hadden. Dit om de resultaten van het onderzoek ook wetenschappelijk te toetsen. De eindredactie van het rapport is gevoerd door de Universiteit Utrecht.

De NAM heeft alleen gefungeerd als uitgever van het rapport, maar heeft geen enkele invloed op de inhoud ervan gehad en de heer Revier weet dat heel goed.