VERSMADE MELK

Als echte borstvoedingsmoeder (ik heb mijn kinderen beiden anderhalf jaar zelf gevoed) heb ik met belangstelling het artikel over borstvoeding gelezen (`Versmade melk', W&O 9 oktober). Drie zaken die mijns inziens van belang zijn, kwamen niet of in onvoldoende mate in het artikel aan de orde.

Ten eerste. Het ontzwangeringsproces verloopt veel voorspoediger. De baarmoeder krimpt bijvoorbeeld sneller in, waardoor er minder bloedverlies is na de bevalling. Verder hebben vrouwen die borstvoeding hebben gegeven een aanzienlijk kleinere kans op bepaalde vormen van borstkanker. De medische kosten die hierdoor worden bespaard zouden ook eens gekwantificeerd moeten worden. Natuurlijk zijn er ook heel praktische voordelen: geen flesjes uitkoken, geen schepjes babymelk tellen, nooit iets te hoeven opwarmen en het raakt niet op.

Ten tweede. Koemelk is voor kalfjes. Pure koemelk is ongeveer de meest ongeschikte melksoort voor consumptie door mensenbaby's. Het moet veel bewerkingen ondergaan om het enigszins geschikt te maken. De enige reden dat koemelk wordt gebruikt als grondstof voor babyvoeding is de beschikbaarheid van koemelk. Melksoorten die veel geschikter zijn voor mensenbaby's zijn varkensmelk en ottermelk.

Ten derde: de omgevingsfactoren. In het artikel wordt er wel iets over gezegd. Belangrijk bij het volhouden van het geven van borstvoeding zijn inderdaad de reacties en de steun uit de omgeving. De rol van werkgevers vind ik daarbij ook van belang. Ik ken voorbeelden uit de Verenigde Staten waar werkgevers speciale kolfkamers hebben voor hun vrouwelijke werknemers die borstvoeding geven. In Nederland moet je meestal een beetje stiekem ergens een plaatsje zoeken waar je je recht mag gaan zitten uitoefenen.

Al met al denk ik dat er genoeg redenen zijn om het geven van borstvoeding actiever te promoten en makkelijker te maken. De bewindslieden van Volksgezondheid en Sociale Zaken zouden zich dit alles aan moeten trekken.