VERSMADE MELK 2

In het artikel `Versmade melk' van Mariël Croon (W&O, 9 oktober) wordt prof. D. Swaab opgevoerd om een deskundig oordeel te geven over mogelijke risico's van pilgebruik tijdens de periode waarin een vrouw borstvoeding geeft. Die risico's zijn weliswaar onbekend, maar ``wel weten we dat onder DES-dochters (...) homoseksualiteit in verhoogde mate voorkomt'', aldus Swaab. Dat beweerde hij tien jaar geleden ook al. Toen was het onzin, en dat is het nog steeds. Hij baseert zich op één publicatie van A. Ehrhart, die studie deed onder dertig (!) DES-dochters, en zelf niet tot algemene conclusies komt met betrekking tot seksuele geaardheid.

Dat Swaab zich zorgen maakt over mogelijke hormooninvloeden op moedermelk lijkt terecht, omdat er blijkbaar geen behoorlijke studie naar is verricht en de veiligheid van pilgebruik in de lactatieperiode dus niet bewezen is. Dat is erg genoeg; de waarschuwing (en aanbeveling tot nadere studie) behoeft geen ondersteuning van onzin-argumenten.