Stellingen

Veel mensen zeggen naar kwaliteit te streven terwijl ze succes bedoelen.

P.G.J. TWAALFHOVEN, TU Delft

Het eerste aantoonbare effect van straling van GSM-toestellen op de hersenen is het wegvallen van ieder gevoel van gêne.

N. WIEZER,Universiteit van Amsterdam

De tijd die een potentiële koper in Den Haag krijgt voor de bezichtiging van een huis staat niet in verhouding tot de kostprijs ervan.

A.M. ZUURMOND, Universiteit Leiden

Het is pas kunst om kunst te maken die voor niemand aanstootgevend is.

A.M.C.A. KOSTER, Universiteit Maastricht

Ergernis aan mobiele telefoons in de omgeving komt voort uit nieuwsgierigheid: er is namelijk altijd maar de helft van een gesprek te horen.

M. VAN DEN HURK, Universiteit Maastricht

Soms is het beter een uitgesproken mening niet uit te spreken.

L.J.M. KROFT, Universiteit Leiden

Relativeren betekent niet niks serieus nemen.

J. TUINSTRA, Universiteit van Amsterdam