Personalia

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Korthals (Justitie) om mr. W.E. Haak voor te dragen voor benoeming tot president van de Hoge Raad der Nederlanden en mr. C.J.G. Bleichrodt tot vice-president van de Hoge Raad. Haak is thans vice-president van de Hoge Raad en volgt mr. S.K. Martens op, die met pensioen gaat. Bleichrodt is sinds 1988 raadsheer in de Hoge Raad. Haak (65) begon zijn loopbaan bij de rechterlijke macht in 1971 als rechter in de rechtbank te Amsterdam. In 1976 volgde zijn benoeming tot raadsheer in het gerechtshof in Amsterdam. In 1979 werd hij benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad en in 1981 tot raadsheer in de Hoge Raad. Sinds 1992 is hij vice-president van de Hoge Raad.