Nyfer

De grote interesse in Nyfers analyses op terreinen als arbeidsmarkt, woningbouw en infrastructuur leidt ook tot belangstelling voor de organisatie en financiering van Nyfer (NRC Handelsblad, 26 oktober en 4 november). Als oprichter van Nyfer ga ik daar graag op in.

Ik wil dat Nyfer een bijdrage levert aan het debat over `public policy', waar mogelijk vanuit een economisch-bedrijfskundige en een internationaal vergelijkende invalshoek. Dat geldt overigens niet alleen voor mijzelf maar voor het gehele bestuur van Nyfer en voor haar directeur Eduard Bomhoff. Wij respecteren het vele nuttige werk van het Centraal Planbureau (CPB), maar constateren dat onderwerpen als de `een-loket-gedachte', de stijgende huizenprijzen en de financiering van dure spoorbanen vragen om solide doch vrijmoedige analyses. Die kunnen vaak moeilijk komen vanuit de centrale overheid zelf. Precies omdat het CPB invloedrijk is, kan het niet alles zeggen wat nuttig zou zijn. Wanneer wij binnenkort een eerste afspraak maken met Onderwijs en Wetenschappen, ontvangt Nyfer geld van negen verschillende ministeries. Daarnaast hebben wij banden met bijna alle grote steden, met maatschappelijke organisaties en met bedrijven. In mijn voorwoord bij elk Nyfer-rapport vermeld ik uiteraard steeds volledig welke partijen het onderzoek financieel mogelijk hebben gemaakt. Gelukkig is de financiering zo breed gespreid dat Nyfer niet afhankelijk is van een of twee ministeries. Die spreiding helpt bij het bewaken van de onafhankelijkheid. Bovendien stelt Nyfer altijd de eis dat het copyrighthouder blijft op het onderzoek, zodat wij ook controversiële analyses kunnen (en zullen) publiceren. Al onze sponsorende ministeries en bedrijven zijn met die eis akkoord gegaan, naar ik aanneem omdat onafhankelijk onderzoek ook in hun belang is.

Toen onder aanmoediging van velen, onder wie minister Wijers, in mei 1994 Nyfer officieel te water werd gelaten, was dat het begin van een spannend avontuur. Na bijna vijf jaar blijken onze voorspellingen tenminste zo goed als die van andere instanties, en vinden Nyfers analyses weerklank in het publieke debat en bij de beleidsmakers.