Herkenbaarheid Sint inzet geding

Sinterklaas is dinsdag hoofdrolspeler in een kort geding voor de president van de rechtbank in Amsterdam. De NPS en televisiebekendheid Bram van der Vlugt eisen dat KPN Telecom BV onmiddellijk met alle reclame-activiteiten stopt op folders en winkelmateriaal van Primafoon-winkels waarin de NPS-Sint ofwel Bram van der Vlugt optreedt als `de echte Sint'.

De NPS zendt sinds 1995 de landelijke intocht van Sinterklaas uit. Dit jaar was dat op 13 november `live' te zien vanuit Hattem. Van der Vlugt vervult die rol al sinds `86 toen de NOS als voorganger van de KPN nog borg stond voor de uitzendingen. Volgens de Haagse advocaat van de NPS, jhr. mr. R.E.P. de Ranitz vervult de intocht van de Sint een belangrijke maatschappelijke rol. ,,Juist in dit verband wensen Van der Vlugt en NPS dat de door Van der Vlugt uitgebeelde Sinterklaas zich niet bezighoudt met commerciële activiteiten. De echte Sint dient buiten de commercie te blijven.``

Bij het gewraakte reclamemateriaal gaat het overigens om de intocht van Sint Van der Vlugt in `96 in Domburg. ,,Van der Vlugt is echter goed herkenbaar, ook in zijn rol van Sinterklaas (behalve voor de allerjongste minderjarigen)'', zo stelt de dagvaarding.

Volgens De Ranitz maakt KPN Telecom aldus inbreuk op het portretrecht van Van der Vlugt. ,,De folders en het winkelmateriaal wekken ten onrechte de indruk dat Van der Vlugt en de NPS hun medewerking verlenen aan het commercieel uitbaten van de echte Sinterklaas,`` stelt De Rantitz. Hij vraagt de reclame te verbieden op straffe van een dwangsom.