Fasseur (2)

Net als de heer Fasseur volgde ook ik – eveneens zoon van een HPM-employé, maar in ons geval destijds te Jakarta geplaatst – met belangstelling het doorknippen van bankbiljetten, zoals door hem beschreven. Reeds enkele dagen voorafgaand aan de bekendmaking van de maatregel circuleerden in Jakarta geruchten dat het beter was niet te veel kasgeld in huis te hebben, al wisten wij niet waarom. Ik meen mij echter te herinneren dat de bedoeling van deze exercitie niet geldvermeerdering was, maar juist -vermíndering, als anti-inflatoire ingreep. De ene helft van het biljet bezat nog maar vijftig procent van de nominale waarde, voor de andere helft verkreeg men staatsobligaties.