EU vordert teruggave illegale steun Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft tussen 1993 en 1996 1,6 miljoen gulden illegale steun verleend aan vier bedrijven. Dat vindt de Europese Commissie, die eist dat het geld met rente (in totaal 2,1 miljoen gulden) wordt terugbetaald.

Het gaat om geld dat officieel bestemd was voor het verbeteren van het `bedrijfsomgevingsbeleid' in Brabantse gemeenten. De 1,6 miljoen gulden ging via een u-bochtconstructie naar AMP in Den Bosch, Modine in Uden, EPM/Mitsubishi in Helmond en Nolte in Maarheze. Met het geld hoopte de provincie de ondernemingen binnen te halen of juist te behouden. De provincie sluisde het geld door naar de gemeenten die het vervolgens als grondkostensubsidie aan de ondernemingen uitdeelden.

,,In de brieven van het provinciebestuur aan de gemeenten, waarin het geld werd toegezegd, stond dat `nadere afspraken' waren gemaakt omtrent de besteding van het geld'', zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Welke nadere afspraken bedoeld worden, blijkt nu niet meer te traceren.''

AMP en Modine zijn inmiddels bereid hun aandeel van 750.000 gulden, zonder rente, terug te betalen. De twee andere bedrijven laten het op een procedure in Brussel aankomen. De Europese Commissie heeft Economische Zaken al in maart laten weten een strafprocedure te overwegen wegens ongeoorloofde staatssteun. Eerst kreeg de Nederlandse overheid echter de gelegenheid te zorgen dat het geld met rente wordt terugbetaald aan de betrokken gemeenten. Nu dat niet lukt, volgen maatregelen uit Brussel.