Essent wijst onrendabele lasten af

Het nieuwe energiebedrijf Essent accepteert niet zomaar dat het moet opdraaien voor de miljarden aan onrendabele verplichtingen die de stroomsector in het verleden is aangegaan.

Het bedrijf overweegt een juridische procedure als minister Jorritsma wettelijk regelt dat deze zogenoemde `bakstenen' door de aandeelhouders van de stroomproducenten moeten worden opgebracht. Bestuursvoorzitter K. Wiechers van het nieuwe energiebedrijf Essent zei gisteren tijdens een persconferentie in Arnhem het ,,onjuist en aanvechtbaar'' te vinden dat de vier stroomproducenten in Nederland moeten opdraaien voor de onrendabele importcontracten of bakstenen, die in het verleden mede op het gezag van de rijksoverheid zijn afgesloten. Kort tevoren maakte hij bekend dat Essent - een fusie van de PNEM in Noord-Brabant, de Mega Groep in Limburg en de Edon in Noord- en Oost-Nederland - nu officieel van start kan gaan. Gisterochtend gingen, als laatsten, ook de aandeelhouders van de Edon akkoord. Belangrijke voorwaarde voor het doorgaan van de fusie was de verkoop van het belang in Epon. De stroomproducent komt, zo werd donderdag al bekend, voor een bedrag van zes miljard gulden in handen van het Belgische Electrabel. Dat het belang in Epon werd verkocht was een voorwaarde van de Nederlandse Mededingingsautoriteiten (NMa).

Tijdens de persconferentie sprak Wiechers met name over het rapport van de commissie-Herkströter, waarin de voormalig Shell-topman op verzoek van EZ-minister Jorritsma de overheid adviseert de energieproducenten te laten opdraaien voor de onrendabele importcontracten die in het verleden zijn afgesloten. De producenten, aldus de commissie, moeten de kosten onderling evenredig verdelen.

Volgens Wiechers is het advies van Herkströter volstrekt onjuist. ,,Het gaat om een besluit van de Sep, het samenwerkingsverband van de stroomproducenten, waarop de vier stroomproducenten als aandeelhouder geen enkele invloed hebben gehad. Dat mocht niet van de Sep. Dan kun je nu niet diezelfde stroomproducenten verplichten deze lasten te dragen. EZ was indertijd mede betrokken bij het besluit deze contracten aan te gaan en blijft nu buiten schot.''

De stroomproducenten waren vorig jaar niet in staat het onderling eens te worden over het afhandelen van de `bakstenen'. Daarop trok de overheid haar voorstel in om mee te betalen. De betaling is volgens Wiechers ,,in eerste instantie een Sep-verplichting''. ,,En of de Sep dat kan betalen hangt af van dewaarde die kan worden toegekend aan Tennet, het energienetwerk van de Sep.''

De Essent-topman acht de kans groot dat de stroomproducenten naar de rechter stappen als Jorritsma het advies van Herkströter opvolgt.

MARKTWERKING: pagina 19