CDA-bestuur wil geen gekozen burgemeester

CDA-bestuurders voelen niets voor een gekozen burgemeester. Evenmin zijn zij voorstander van wijzigingen in het kiesstelsel. Dit bleek gisteren op een CDA-conferentie in het Scheveningse Kurhaus over staatkundige vernieuwing.

Op de bijeenkomst, die geen formele status had, werd de stemming gepeild over een reeks stellingen. Hieruit ontstond een beeld van een CDA-achterban die zich behoudender lijkt op te stellen dan een partijcommissie onder leiding van oud-Eerste-Kamerlid Postma. De conferentie van gisteren was het begin van een discussie binnen het CDA die volgend jaar mei moet uitmonden in besluitvorming op het voorjaarscongres.

De commissie-Postma kreeg op de conferentie steun voor haar aanbeveling om wethouders en gedeputeerden geen deel meer te laten uitmaken van gemeenteraden en Provinciale Staten. De Staatscommissie-Elzinga, die begin volgend jaar adviseert over `duale verhoudingen' in de gemeentepolitiek, zal naar verwachting ook dit standpunt innemen. De CDA'ers op de confentie voelden in meerderheid niets voor een constructie waarbij wethouders en gedeputeerden van buiten de raden en Staten afkomstig zouden mogen zijn. Het kabinet-Kok heeft hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Tweederde van de CDA'ers sprak zich uit voor het verlenen van `terugzendrecht' aan de Eerste Kamer, wat inhoudt dat de senaat wetsvoorstellen moet kunnen terugsturen naar de Tweede Kamer. Volgens een zelfde deel van de deelnemers aan de conferentie mag dit terugzendrecht niet betekenen dat de Eerste Kamer haar vetorecht inlevert.

Invoering van het terugzendrecht vereist grondwetswijziging. Het CDA kan hierbij een sleutelrol vervullen, omdat hiervoor in tweede lezing een tweederde meerderheid nodig is.

De stelling dat Eerste-Kamerfracties moeten worden gebonden aan regeerakkoorden werd door negen van de tien aanwezigen negatief beoordeeld. Binnen de VVD wordt hierover een moeizame discussie gevoerd. Na de Nacht van Wiegel willen VVD-partijbestuur en Tweede-Kamerfractie deze binding opleggen, maar de senaatsfractie wil hier niets van weten.